Camp d'ctuació | Medicina del Treball

  • Fahrenheit consultors. Campo de actuación | Medicina del Trabajo

La medicina del treball és una especialitat internacionalment reconeguda, que només ha de practicar personal titulat i entrenat per a aquesta activitat, amb coneixements i maneig eficaç de situacions urgents i ordinàries.


Planificació de la vigilància de la salut en l'empresa

  • Consulta a nivell individual
  • Campanyes de millora de la salut a nivell col·lectiu
  • Prevenció de malalties originades pel treball
  • Prevenció d'accidents
  • Educació per a la salut
  • Promoció de la salut del treballador

Altres formacions d'interès per a treballadors i empresa

  • Assessorament en vacunacions preventives
  • Assessorament en consells de salut per a operaris que van a treballar a l'estranger


Demani informació sense cap compromís.

Contacti amb nosaltres