Enllaços

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Manuals per a la Prevenció de Riscos Laborals:Responsabilitat social a Catalunya (RScat):
Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball:
Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball:
Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals (FPRL):
Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball:
Fundació Laboral de la Construcció:
Associació de Mútues d'Accidents de Treball:
Organització Internacional del Treball (OIT):
AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació:
Bureau Veritas: