Gestió preventiva | Execució

  • Fahrenheit consultors. Gestió preventiva | Execució


Un cop finalitzada la fase de diagnòstic i en funció dels resultats obtinguts, el nostre equip de professionals procedirà de comú acord amb l'empresa a planificar l'acció preventiva per implantar les mesures correctores i preventives pertinents. Arribat aquest punt, sorgiran moltes activitats a emprendre i atès que els recursos són limitats, Fahrenheit Consultors aportarà tot el seu coneixement i experiència en la priorització d'actuacions a emprendre sempre des del Factor Humà com a variable crítica i amb un marcat criteri d'eficiència.


Atenent a:


  1. MAXIMITZAR l'eliminació/disminució del risc.

  2. MINIMITZAR el seu impacte econòmic.

 

 

La resta d'activitats preventives no prioritàries no es deixaran en l'oblit, sinó que seran posades en marxa en moments posteriors, tot això dins de l'objectiu principal de millora contínua de les condicions de treball.


La planificació es programarà per a un període de temps determinat, en general es realitzarà un Pla Anual d'activitats preventives, on podrem establir calendaris trimestrals, semestrals o amb una altra periodicitat per a plans d'activitats concretes, fins i tot algunes actuacions poden superar en la seva programació el límit anual per la complexitat o desemborsament econòmic, etc., que impliquin.Programes d'execució de mesures preventives i de protecció necessàries.Demani informació sense cap compromís sobre qualsevol dels nostres programes d'execució.

Contacti amb nosaltres